PROPERE KLEDIJ
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
description
“We gaan ’s werelds beste wielerkleding ontwikkelen!”

De uitspraak van oprichter Frans Verbeeck geldt vandaag nog steeds bij Vermarc Sport. Het woord “beste” heeft een bredere invulling dan het lijkt. Niet enkel de kwaliteit van de kledij staat centraal, maar ook de impact op de samenleving primeert.

Vermarc Sport is een Belgisch bedrijf dat er op toeziet dat de sportkledij in een ethisch verantwoorde omgeving wordt geproduceerd en dat de impact hiervan op het milieu minimaal is.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) bestaat uit drie principes: Profit, People en Planet. Deze drie elementen zijn nauw aan elkaar verbonden. Hieronder een korte toelichting hoe Vermarc Sport MVO toepast in de organisatie.

Productie: Europa

Vermarc Sport heeft een 29-jarige nauwe samenwerking met een productiehuis in Italië. Dit Italiaanse productiehuis startte sinds vorig jaar een nieuwe productieafdeling in Bosnië – Herzegovina. Vandaag wordt 80 % van de fietskledij afgenomen bij het productiehuis in Italië en 10 % in Bosnië - Herzegovina. De andere 10 % is van Belgische makelij. Omdat de productie in Europa plaats vindt en Vermarc Sport reeds een jarenlange samenwerking heeft met directe leveranciers, worden effectieve en duurzame verbeteringen van de arbeidsomstandigheden gegarandeerd. Door in Europa te produceren, tracht Vermarc Sport de impact op het klimaat te minimaliseren.


Leefbaar loon

Vermarc Sport neemt zijn verantwoordelijkheid op om de kledij te laten vervaardigen in eerlijke omstandigheden.

Gemiddelde leveringstermijn: 8 weken

In tegenstelling tot andere bedrijven die steeds meer druk leggen op de leveranciers om de kledij snel te leveren, respecteert Vermarc Sport een gemiddelde leveringstermijn van 8 weken. De werkdruk wordt hierdoor verlaagt en de kwaliteit wordt verzekerd.

Gedragscode

Het Italiaanse productiehuis leeft een gedragscode na die gebaseerd is op de fundamentele IAO-normen (IAO = Internationale Arbeidsorganisatie). De gedragscode wordt op verschillende plaatsen in het bedrijf weergegeven en luidt in het kort als volgt:

  • Werknemer is vrijwillig tewerk gesteld;
  • Werknemers worden niet gediscrimineerd op basis van geslacht of religie;
  • Vrijheid van rechten. CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst) wordt gerespecteerd voor iedere werknemer;
  • Salaris wordt punctueel betaald. Recht op wettelijk verlof;
  • Wettelijk minimumloon wordt nageleefd;
  • Werktijd en overuren worden gerespecteerd;
  • Werk wordt op regelmatige basis geleverd om werkzekerheid te verzekeren;
  • Veilige werkplaats, sanitaire voorzieningen;
  • Minimale impact op het klimaat.
  • Vakbondsvrijheid & langetermijncontracten

In het Italiaanse productiehuis zijn er verschillende onafhankelijke vakbonden aanwezig (CGIL en CISL). 75 % van de werknemers staat onder een permanent contract. Dankzij de vakbondsvrijheid en de langetermijncontracten is er ruimte voor sociale dialoog. De werknemers hebben werkzekerheid en recht van inspraak in het dagelijkse beleid.

Aarzel niet om contact op te nemen met Vermarc Sport voor meer informatie over de inspanningen die worden geleverd in het kader van Maatschappelijk Verantwoord ondernemen.